ขวด 25 ml.แก้วหนา ยาฉีด 32*58 mm. ปาก 20 mm. สีชา
ขวด 15 ml.หนา ยาฉีด 26*58 mm. ปาก 20 mm. ใส
ขวด 10 ml. ยาฉีด 24*47 mm. ปาก 20 mm. ใส
ขวด 7 ml. ยาฉีด 21*45 mm. ปาก 20 mm. ใส
ขวด 2 ml. ยาฉีด 13*36 ปาก 13 mm. สีชา
ขวด 60 ml.พลาสติก ฝาป๊อกแป๊กสีฟ้า
ขวดพิมเสนน้ำ
ขวด 3 ml. ยาฉีด 16*35 mm. ปาก 13 mm. สีใส
ขวด 3 ml. ยาฉีด 16*35 mm. ปาก 13 mm. สีชา
ขวด 7 ml. ยาฉีด 21*45 mm. ปาก 20 mm. สีชา
ตลับพลาสติก 20 กรัม สีฟ้า
ตลับพลาสติก 20 กรัม สีชมพู
ตลับพลาสติก 20 กรัม สีครีม
ตลับพลาสติก 20 กรัม สีเขียว
ตลับพลาสติก 30 กรัมทรงสูง สีชมพู
ตลับ 30 กรัมแบน คละสี
ตลับ10กรัม สีชมพู
ตลับ3กรัมใส
ตลับอลูมิเนียม สีเงิน 50 กรัม
ตลับอลูมิเนียม สีเงิน 20 กรัม
ตลับอลูมิเนียม สีเงิน 5 กรัม
ตลับอลูมินัม สีเงิน 10กรัม
ขวดยาน้ำ60CC เหลี่ยม ฝาคละสี
กล่องเบอร์ 11 ฝาขาว
กล่องเบอร์ 7 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 6 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 5 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 5 ฝาใส
กล่องเบอร์ 4 ฝาสีชา
กล่องเบอร์ 4 ฝาใส
กล่องเบอร์ 4 ฝาเขียว
กล่องเบอร์ 4 ฝาแดง
กล่องเบอร์ 4 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 3 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 3 ฝาแดง
กล่องเบอร์ 3 ฝาใส
กล่องเบอร์ 3 สีชา
กล่องเบอร์ 2 ฝาแดง
กล่องเบอร์ 2 ฝาใส
กล่องเบอร์ 2 ฝาเหลือง
กล่องเบอร์ 1 ฝาสีชา
กล่องเบอร์ 1 ฝาใส
กล่องเบอร์ 1 ฝาแดง
กล่องเบอร์ 1 ฝาเหลือง
กระบอกฝาฟ้าเบอร์ 13
กระบอกฝาฟ้าเบอร์ 11
ขายาเม็ดฝาSafety 150cc สีเขียว
จุกซิลิโคนปลายแหลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm.
จุกซิลิโคนปลายแหลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 mm.
ขวด 2 ml. ยาฉีด 13*36 ปาก 13 mm. ใส

          
Sitemap หมวดหมู่